Dětský domov Dagmar

Dětský domov Dagmar je místem, kde děti vyrůstají, pokud nemohou být se svými rodiči. V životě dítěte, příp. mladého člověka, může dojít k situaci, kdy z nějakého důvodu nemůže vyrůstat ve své biologické rodině.

Naše vyspělá společnost nechce nechat děti v prostředí, které je nepodnětné, kde jim nejsou zabezpečeny základní životní potřeby a výchova, a proto prostřednictvím státu provozuje síť dětských domovů, které na určitý čas podají dítěti pomocnou ruku a pomohou zabezpečit vše potřebné. Dětské domovy jsou neodmyslitelnou součástí systému náhradní rodinné výchovy a péče pro děti od 3 do 18 let (pokud studují tak do 26), které nemají závažné poruchy chování.

Tety, strejdové a všichni ostatní zaměstnanci dětského domova mají jedno společné – všichni se rozhodli rozdělit se o svůj život s dětmi, jimž osud na začátku života postavil do cesty velkou překážku. Zažívají spolu radostné i smutné okamžiky, pomáhají si navzájem, učí se žít. A vědí, jak moc velkou radost váš dáreček dětem udělá.

Děkujeme, že myslíte i na druhé.

Tým CTP & Dnes pomáhám

Chcete pomáhat?

Mnoho lidí má dobré srdce, které chce pomáhat. Jen občas neví, komu a jakým způsobem. Rády Vás propojíme.