Domov pro seniory Pomocné ruce

Krásný den, v rukou držíš přání babičky nebo dědečka z Domova pro seniory se zvláštním režimem.

Posláním Domova se zvláštním režimem Pomocné ruce je poskytnout podporu a pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním s cílem umožnit jim důstojně dožít a zachovat si soběstačnost v co nejvyšší míře.

Dožít svůj život v bezpečí, nebýt sám, mít naplněny základní biologické potřeby, neztratit kontakty se svými blízkými, necítit se na obtíž, to jsou hlavní cíle tohoto zařízení.

Největší radost dělá klientům muzikoterapie, canisterapie, ale i “obyčejné” povídání, pohlazení. Při jedné z našich návštěv jsme se klientů ptali, co by vzkázali mladším generacím. Dostalo se nám krásných odpovědí.

“Žijte tak, aby z Vás Vaše děti a vnoučata měli příklad.”
“ Mladí lidé, buďte vždy čestní a pracovití. Ono se vám to vrátí.”

Vysněný dárek prosím doneste vánočně zabalený na recepci nejpozději do 19. 12. 2022. My potom společně s CTP zajistíme, že vaše dárky doputují do Domova seniorů. Jako poděkování za vaši pomoc máme pro vás připravenou malou pozornost na recepci.

Děkujeme, že myslíte i na druhé.

Tým CTP & Dnes pomáhám

Chcete pomáhat?

Mnoho lidí má dobré srdce, které chce pomáhat. Jen občas neví, komu a jakým způsobem. Rády Vás propojíme.