Hospic svaté Alžběty

Krásný den, v rukou držíš přání babičky nebo dědečka i z Hospice u svaté Alžběty a zakoupením dárku zpříjemníš jejich dny.

Hospic svaté Alžběty v Brně je nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím komplexní paliativní péči nemocným v pokročilých a terminálních stádiích nevyléčitelných onemocnění. Nabízí profesionální řešení bolesti, dušnosti, nevolnosti, nehojících se ran a dalších tělesných potíží, které klienty na sklonku života provází.

Hospic poskytuje rovněž psychickou, sociální a duchovní pomoc pacientům i jejich rodinám. V prostorách hospice je poskytována také registrovaná sociální služba – odlehčovací pobyty (respitní péče).

“Mám velkou radost z toho, že jste se opět rozhodli naplnit přání pro zkvalitnění služeb pro naše pacienty. Zvláště v letošním roce pro nás má Vaše pomoc mimořádný význam a za Vaši podporu jsme Vám nesmírně vděčni.”

Vysněný dárek prosím doneste vánočně zabalený na recepci nejpozději do 15. 12. 2023. My potom společně s CTP zajistíme, že vaše dárky doputují do hospice. Jako poděkování za vaši pomoc máme pro vás připravenou malou pozornost na recepci.

Děkujeme, že myslíte i na druhé.

Tým CTP & Dnes pomáhám

Chcete pomáhat?

Mnoho lidí má dobré srdce, které chce pomáhat. Jen občas neví, komu a jakým způsobem. Rády Vás propojíme.