Třetí ročník Roztoč to!

17.05.2023

Naše osvětová akce, která rozšiřuje povědomí nejen o tom, jak předcházet úrazům zranění míchy a páteře.

Kdo se za námi zastavil 10.5.2023 v Björnsonově sadu, měl možnost se dozvědět o příčinách poranění míchy a života na vozíku. Akcí nás provedla Kristýna Kolibová a o doprovodný program se postaral mistr světa v biketrialu Vašek Kolář a zpěvák Sam Rychtár.

Záštitu nad akcí převzal člen Rady města Brna RNDr. Filip Chvátal Ph.D., za což velmi děkujeme.

Obrovský dík patří také spolupořadatelům události ParaCENTRUM Fenix, BRNOmycity a všem skvělým partnerům naší události:

211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Rádio Krokodýl
GHV Trading
Wedding DJs
Univerzita obrany
Amici
Městská policie Brno
Reservio
Piknik box
OSA – Ochranný svaz autorský
Free rádio
Captured cz

Chcete pomáhat?

Mnoho lidí má dobré srdce, které chce pomáhat. Jen občas neví, komu a jakým způsobem. Rády Vás propojíme.